KÜLÇE ALTIN İTHALATI

DİĞER HABERLER

KÜLÇE ALTIN İTHALATI

                                                           BORSA ISTANBUL A.S.
                            Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taslar Piyasası Direktörlügü

        Sayı :  E-18454353-100.04.02-22177

        Konu : İhracat Bedelinden Mahsup Edilmek Üzere
                    İşlenmemiş Altın İthalatı Hakkında Duyuru                                            

 

                                                              DAĞITIM YERLERİNE

Hazine  ve Maliye Bakanlığı tarafından Borsamıza  gönderilen  13.12.2023 tarihli  yazıda,  son  dönemde işlenmemiş  altın  ithalatında  yaşanan  yükselişin  dış  ticaret  dengesi  ve  ödemeler  dengesi  üzerindeki olumsuz  etkileri  göz  önünde  bulundurularak  altın  ithalatının  artış  hızını  azaltmaya  yönelik  bir  tedbir olarak  kıymetli madenler aracı  kuruluşları tarafından Dahilde  İşleme Rejimi  (DİR) Kararı  kapsamında yapılan ithalat işlemleri, Türkiye'de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere veya ihracat bedellerinden  mahsup  edilmek  üzere  "bedelsiz"  ödeme  şekliyle  gerçekleştirilen  ithalat  işlemleri  ile bankaların yurt dışında sahip olduğu altının yurt içine getirilmesine ilişkin ithalat işlemleri hariç olmak üzere gerçekleştirilecek işlenmemiş altın ithalatı için aylık olarak toplam 12 tonluk bir kota belirlenmesi ve  kota  uygulamasının  07.08.2023  tarihinden  itibaren  geçerli  olması  uygun  görüldüğü,  ancak  kota uygulaması  sonrasında  ihracat  bedellerinden  mahsup  edilmek  üzere  gerçekleştirilen  işlenmemiş  altın ithalatında  önemli  bir  artış  kaydedilmiş  olmasına  istinaden  kıymetli  maden  ve  taş  ile  mücevher ihracatına ilişkin ihracat  bedellerinin ihracat  bedeli  karşılığı işlenmemiş  kıymetli maden ithal edilmesi uygulamasından istisna tutulmasının  kota  uygulamasının  etkinliğinin  artırılmasına  önemli  ölçüde  katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara  İlişkin  Tebliğ  (Tebliğ  No:2008-32/34)  ve  Türk  Parası  Kıymetini  Koruma  Hakkında  32  Sayılı Karara  İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No:2018-32/48)'de yer alan işlenmemiş kıymetli madenlerin 2018-32 /48 sayılı Tebliğ'de ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla "bedelsiz" ödeme şekliyle ithalat edilebilmesine ilişkin düzenlemelerden, 30.12.2022 tarihli ve  32059  mükerrer  sayılı  Resmî  Gazete'de  yayımlanan  2023  yılı  İstatistik  Pozisyonlarına  Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde "Tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar"  başlıklı  71  nci  fasıl altında  yer alan  ürünlerin ihracatına ilişkin  bedellerin mahsubunun istisna  tutulmasına,  söz  konusu  uygulamaya  13.12.2023  tarihinden  itibaren  başlanmasına  ancak  söz konusu  tarih  ve  öncesinde  Borsa  İstanbul  tarafından  Tek  Pencere  Sistemi  (TPS)  Onayı  verilmiş, ihracatçıya  ödemesi  gerçekleştirilmiş  ve  ithalat  beyannamesi  tescil  edilmiş  ithalat  işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkân sağlanmasına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                               Korkmaz ERGUN
                                                                                                                                    Genel Müdür
                                                                                                                               Yönetim Kurulu Üyesi

 

BİZİ TECİH EDENLER

25 YILLIK DENEYİM, GÜVEN VE GARANTİ

BAG JEWELLERY
İAR
ARİŞ PIRLANTA
AHLATÇI METAL
GÜLAYLAR
REHAM JEWELLERY

bilgi birikimli ve deneyimli uzman kadromuz ile hizmet veriyoruz

GÜMRÜKLEME HİZMETLERİNDE HIZLI GÜVENLİ, TECRÜBELİ İŞ ORTAĞIZ

Firmamız 25 yıllık gümrük , nakiye , danışmanlık , bilgi birikimi ile 1996 yılında kurulmuştur.

Bankalar, İstanbul Altın Borsası firmaları, Büyük Sanayiciler, Elmas Borsası Üyeleri, Altın Rafineri Firmaları,
Kablo sanayi, Otomotiv sanayi, Tekstil firmalarına gümrükleme hizmeti vermekteyiz.

Gümrükleme hizmetini kaliteli, hızlı, mevzuata uyumlu olarak sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

DENEYİM

tecrübeli ve yenilikçiyiz

HIZ

süreçleri profesyonelce yönetiriz

GÜVEN

güvenilir, bilgili iş ortağınız